Przejdź do treści
Parafia
Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej
Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej
Przejdź do stopki

.

Treść


Spowiedź Święta

 

W pierwsze piątki miesiąca

godz. 17.15 - 18.00

 

W niedziele i dni powszednie

pół godziny przed mszą świętą


Chrzest Święty

 

Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)
2. Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania
3. Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami

 

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

• niewierzący i niepraktykujący,
• osoby innej religii,
• pozostający tylko na kontrakcie cywilnym lub związku partnerskim

• nie bierzmowani i nie uczęszczający na katechezę szkolną,

• prowadzący gorszący tryb życia.

Obowiązki osób podejmujących funkcję rodzica chrzestnego określa Kodeks Prawa Kanonicznego (kanony 872-874.)

 


Sakrament Małżeństwa

 

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa.

W kancelarii parafialnej przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego

(ważność wydania: 3 miesiące przed datą ślubu) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania
2. Dowody osobiste
3. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich
4. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej
5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach.
6. W przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka.

 

Rozmowa duszpasterska przed ślubem w 2 etapach:

1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe.

Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godz., dlatego należy umówić się na konkretny termin.

2. Druga rozmowa najpóźniej 2 tygodnie przed ślubem

(po złożeniu wszystkich dokumentów).

 


Pogrzeb Katolicki

 

Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego.

W kancelarii należy okazać:

1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
2. Zaświadczenie o przyjęci Sakramentu Chorych przed śmiercią np. od Kapelana Szpitala,

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św. (z przyjęciem Komunii św.)

12684