Przejdź do treści
Parafia
Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej
Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej
Przejdź do stopki

HISTORIA

Treść

Historia Parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Dąbrowie Górniczej

 

W latach siedemdziesiątych XX wieku w skutek industrializacji Zagłębia Śląsko – Dąbrowskiego, a konkretnie Dąbrowy Górniczej powstała największa w Polsce huta – Huta Katowice.

Budownictwo osiedli szybko rozprzestrzeniło się na rozległe tereny. Ludzie z całej Polski przybywali tu za pracą. Ludność w samym tylko Gołonogu liczyła już w 1980 roku 40 000 mieszkańców. Powiększyły się ówczesne parafie co spowodowało tworzenie nowych ośrodków duszpasterskich i katechetycznych, które przekształciły się w parafie podejmujące trud budowania nowych świątyń. W dniu 20 października 1982 roku biskup częstochowski Stefan Bareła utworzył wikariat terenowy dla mieszkańców osiedla Łęknice z parafii św. Antoniego Padewskiego w Dąbrowie Górniczej. Duszpasterzem wikariatu Matki Boskiej Zwycięskiej został wikariusz parafii św. Józefa w Dąbrowie Górniczej ks. Tadeusz Bocianowski, któremu ksiądz biskup zlecił duszpasterstwo i organizacje struktur parafialnych.

 

Prywatny dom przy ul. Łęknice stał się kaplicą gdzie gromadzono się na modlitwę, Eucharystię i by przyjmować sakramenty święte. Dekretem z dn. 18.04.1983 roku biskup częstochowski Stefan Bareła utworzył parafię Matki Boskiej Zwycięskiej w Dąbrowie Górniczej. W skład parafii weszły następujące ulice: Topolowa, Bukowa, Wesoła, Podłęknicka, Łęknice, Parkowa, Zuchów, Wczasowa, Brzozowa, Jasna, Zakładowa i Kostury. 28.11.1984 roku został poświęcony krzyż na placu pod budowę kościoła na tzw. Durajowej Górce. Decyzją księdza biskupa częstochowskiego Stanisława Nowaka z dn. 28.07.1985 roku ksiądz proboszcz Tadeusz Bocianowski został odwołany z funkcji proboszcza parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Dąbrowie Górniczej. Nowym proboszczem parafii Matki Boskiej Zwycięskiej został ksiądz Leszek Turek. W listopadzie 1985 roku ksiądz proboszcz Leszek Turek wykupił dwie działki pod budowę kościoła, a 31 maja 1986 roku ksiądz biskup Stanisław Nowak poświęcił tymczasową kaplicę i plac kościelny. W roku 1987 po zatwierdzeniu planów i uzyskaniu pozwolenia rozpoczęto budowę sal katechetycznych. Po ośmiu latach pracy duszpasterskiej w parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Dąbrowie Górniczej ksiądz proboszcz Leszek Turek decyzją księdza biskupa Sosnowieckiego Adama Śmigielskiego został skierowany do pracy duszpasterskiej w Kwaśniowie. Nowym proboszczem parafii Matki Bożej Zwycięskiej od 21 marca 1993 roku został ksiądz Kazimierz Wawer który kontynuował budowę domu katechetycznego a następnie rozpoczął budowę kościoła zaprojektowanego przez Pana Ryszarda Swałtka z Katowic. Budowa świątyni rozpoczęła się 15 sierpnia 1999 roku. Zastanawiano się, czy nowy kościół budować od podstaw, czy też wykorzystać mury salek katechetycznych, które ze względu na powrót katechezy do szkół nie były by już wykorzystywane. Wybrana została ta druga opcja. To, a także operatywność proboszcza spowodowały, że budynek – kościół, mieszkania dla księży i zaplecze gospodarcze powstały w rekordowym czasie jednego roku. Podniosła uroczystość konsekracji kościoła miała miejsce 30 września 2000 roku. Dokonał jej ksiądz Biskup Adam Śmigielski.

 

Punktem centralnym we wnętrzu kościoła jest prezbiterium z ołtarzem. Nietypowym jest ustawienie przed prezbiterium dużego drewnianego krzyża. Postać Chrystusa, który na nim się znajduje jest naturalnej wielkości dorosłego człowieka. W prezbiterium znajduje się także figura Matki Boskiej Zwycięskiej. Postać Chrystusa i figura Matki Bożej zostały wykonane przez pana Krzysztofa Toczyńskiego z Lublina.

 

Chrzcielnica poza tradycyjnym zbiornikiem na wodę chrzcielną ma na szczycie krzyż. Z krzyża Chrystusa wypływa woda, która porusza kulę ziemską.

 

W kościele znajdują się nietypowe witraże przedstawiające prawdy biblijne i teorie kosmologiczne. Witraż nad prezbiterium pokazuje stworzenie świata. Przedstawiony jest moment „Wielkiego wybuchu” miliardy lat temu, z którego jak przypuszczają astro fizycy zaczęły powstawać poszczególne słońca i planety. Nad obrazem tego wydarzenia znajduje się imię Boga którym sam się przedstawił Mojżeszowi
„Jestem który jestem”. Po drugiej stronie kościoła nad chórem jest witraż który mówi o końcu świata. Symbolizuje go czarna dziura widziana przez największe teleskopy na ziemi. Na witrażu znajdują się napisane w skrócie słowa Chrystusa z sądu ostatecznego „ Byłem, a wy…” Po jednej stronie „Błogosławieni”, do drugiej stronie „Przeklęci”. Po lewej stronie znajduje się witraż pokazujący naszą galaktykę Drogi Mlecznej z zaznaczonym słońcem i maleńką plamką ziemi. Po prawej stronie kościoła jest sam układ słoneczny z zaznaczoną ziemią, nad którą jest znak Jezusa.

 

Decyzją księdza biskupa Ordynariusza Adama Śmigielskiego po 11 latach pracy duszpasterskiej w parafii Matki Boskiej Zwycięskiej i wybudowaniu świątyni ksiądz Kazimierz Wawer został proboszczem parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Będzinie – Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu.

 

Nowym proboszczem parafii Matki Boskiej Zwycięskiej od 2004 roku jest ksiądz Marek Turlejski, który dalej kontynuuje pracę przy upiększaniu naszej świątyni, terenu wokół niej, troszcząc się by była ona domem godnym Boga i chlubą parafian.

 Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej w Dąbrowie Górniczej


Krzyż

Krzyż ołtarzowy umieszczony jest przed prezbiterium. Postać Chrystusa naturalnej wysokości wykonana z drzewa dębowego. Chrystus z wysokości krzyża patrzy na ludzi. Jest tu ujęty moment tuż przed śmiercią. Pan Jezus wypowiada słowa „Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią”. Słowa zawsze aktualne. Słowa wyrzutu, ale również przebaczenia i zrozumienia.

 

Figura Matki Boskiej Zwycięskiej

Umieszczona nad tabernakulum. Postać Maryi ujęta w chwili po Zwiastowaniu jedną ręką pokazuje na Jezusa w swoim łonie, drugą na krzyż i zdaje się mówić „ Noście w sobie Jezusa bo inaczej Go krzyżujecie”. Figura naturalnej wielkości wykonana z drzewa dębowego.


Tabernakulum

Tabernakulum przedstawia tworzącą się materię. Bóg który jest duchem stworzył byty niewidzialne i widzialne. Jezus zostawił siebie pod postacią materii – chleba. Ta tworząca się materia to ziemia, słońce, gwiazdy, planety i inne.


Chrzcielnica

Z krzyża Chrystusa wypływa woda która porusza kulę ziemską dodatkowo wprawiając ją w ruch daje życie światu – życie duchowe, sakramentalne. Chrzcielnica wykonana jest z granitu.

 

Witraże Przedstawiają kosmos. Bóg jest wszechmocny, wieczny i niepojęty.

 

Nad ołtarzem witraż przedstawia stworzenie świata – wielki wybuch miliardy lat temu. Słowo „Jestem” – imię Boga objawione Mojżeszowi. On Jest zawsze – wczoraj, dzisiaj do końca świata. Bóg jest ze swoim ludem.
Nad chórem. Witraż przedstawia koniec świata w postaci czarnej dziury, gdzie wszystko zostaje wchłonięte, nawet światło, gdzie teorie kosmologiczne mówią o nowych wymiarach życia i istnienia. Słowa Chrystusa „Byłem a wy – Błogosławieni – Przeklęci”. To skrót słów „Byłem głodny, spragniony”, „czy daliście mi pić…?”.


Nad chrzcielnicą przedstawia galaktykę Drogi Mlecznej z zaznaczonymi i tysiąckrotnie powiększonymi słońcem i ziemią. Jesteśmy drobiną w galaktyce, których szacuje się na miliony. Jakże wielki jest Bóg Stwórca.

 

Witraż przedstawiający układ słoneczny. Część czaszy słońca i planety z zaznaczoną ziemią na którą przyszedł Bóg – Jezus.


Witraż przedstawiający Ducha Świętego pod postacią gołębicy i ognia. Duch który działa we wszechświecie stwarza kosmos i ludzi.


Witraż przedstawiający Eucharystię z zarysowaną postacią Jezusa. Hostia obejmuje całą ziemię. Chrystus jest obecny pod postacią chleba. Bóg stał się człowiekiem, a człowiek to życie dlatego zaznaczono łańcuch DNA i chromosomy mężczyzny. Niepojęta tajemnica „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami…

 

12659